Mini Orange & White Stripes -- (2oz/approx. 100 beads)